۱۳۹۳ دی ۳۰, سه‌شنبه

خطای عجیب Visual Studio هنگام Build کردن پروژه

امروز هنگام Build کردن یک پروژه WPF به خطای زیر برخورد کردم:

Unable to copy file "obj\Debug\XXX.exe" to "bin\Debug\XXX.exe". The process cannot access the file 'bin\Debug\XXX.exe' because it is being used by another process

این درحالی بود که برنامه در حال اجرا نبود. با یک جستجوی ساده در وب متوجه می شوید که قدمت این خطا به Visual Studio 2003 برمی گردد. اما راه حل فعلی آن بسیار ساده است. کافیست روی پروژه راست کلیک کنید، گزینه Properties رو انتخاب کنید و در قسمت Build Events درون کادر متنی Pre-build command line عبارات زیر را وارد کنید:

if exist "$(TargetPath).locked" del "$(TargetPath).locked"
if exist "$(TargetPath)" if not exist "$(TargetPath).locked" move "$(TargetPath)" "$(TargetPath).locked"


راه حل های دیگری مثل Clean کردن Solution یا Restart کردن Visual Studio هم معرفی شده ولی هیچکدام برای من کارساز نبود.
ارسال یک نظر